about

پوستر الکترونیک

سامانه پوستر الکترونیک (E-POSTER) نسخه الکترونیکی شده پوسترهای کاغذی در تحولات دیجیتالی امروز در زیست بوم نوآوری باز است. با پیشروی به سوی منابع سبز، کاهش بیش از پیش چاپ و انتشار فیزیکی پوسترها و شناسنامه ­ها جهت ارایه در کنگره ‏ها، کنفرانس ­ها و رویدادهای مختلف و متعدد، امری ضروری است. بعد از طراحی eposter ها دیگر نیازی به چاپ آن نمی باشد و پوستر های طراحی شده توسط سایت دریافت شده و بر روی نمایشگرهای پیشرفته ای که در مکان برگزاری رویداد قرار داده می شوند، نمایش داده خواهند شد.

در واقع، پوستر الکترونیک، پوستری سبز است که دور ریز کاغذ نداشته و در مسیر توسعه پایدار به تصمیم گیری می‏پردازد.

رویداد ها
همه رویدادها
در حال برگزاری
test

test

تاریخ اتمام: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ورود به رویداد
به اتمام رسیده
ncird

ncird

به اتمام رسیده
به اتمام رسیده
nicopa12

nicopa12

به اتمام رسیده
به اتمام رسیده
sideps

sideps

به اتمام رسیده
به اتمام رسیده
imat12

imat12

به اتمام رسیده
به اتمام رسیده
CIDPA2023

CIDPA2023

به اتمام رسیده